ต้องการลาแแกจากหุ้นส่วนจำกัดใน หจก

แอนนี่ , 2019-02-21 08:38:30 p.piyawan23@gmail.com
 สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดกับเพื่อน โดยที่ดิฉันเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ห้างหุ้นส่วนเปิดมา 1.5 ปี แต่ไม่มีการประกอบกิจการ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ดิฉันต้องการถอนตัวออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่เมื่อติดต่อ เพื่อนไปเค้ากลับเพิกเฉย เมื่อไปติดต่อกรมพัฒ ประกฏว่า ต้องให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ทำเรื่องพร้อมตราประทับบริษัท ซึ่งดิฉันไม่มีอำนาจที่จะทำได้ แต่ไม่มีตราประทับบริษัท อีกด้วย นอกจากนี้ ที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนเป็น บ้านเลขที่ของบ้านดิฉัน 

ดิฉันพอมีวิธีอะไรบ้างที่จะ ออกจากการการเป็นหุ้นส่วนจำกัดในห้างหุ้นส่วนนี้ได้บ้างคะ 

ตามมาตราที่ 1078/1 เขียนถึงแต่หุ้นส่วนผู้จัดการ แต่ไม่เขียนถึงหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด อนึ่ง ถ้าดิฉันทำจดหมายไปส่งที่กรมพัฒ แต่ ชื่อดิฉันยังคงอยู่ในห้างอยู่ดี จะถอนชื่ออกได้ยังไงบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ


 

นิติธนกิจ , 2019-02-28 02:34:40

 ตามข้อเท็จจริงข้างต้น  ทางสำนักงานแนะนำว่า ลองหาคนอื่นหรือเพื่อนมาซื้อหุ้นส่วนแทนครับ

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น