การเปลี่ยนคนค้ำรถยนต์

Si , 2018-09-15 09:30:20 supaporn17435@gmail.com
 คือแฟนของพี่สาวเราเป็นคนค้ำรถยนต์ให้เราอยูค่ะ คนซื้อคือชื่อแฟน แต่เมื่อไม่นานเราได้ทะเลาะกับพี่สาว พี่สาวเราจะถอนค้ำรถยนต์ค่ะ ค้ำยังไม่ถึงปีน่ะค่ะ ของกรุงศรี พี่เราไม่ยอมให้หาคนค้ำมาใหม่ค่ะ แต่คือ อยากถามว่า เราอายุ20แล้วสามารถค้ำแทนได้ไหมค่ะ ฐานเงินเดือนต้องเยอะกว่าผู้ซื้อไหมค่ะ  เราเครียดมากเลยค่ะ เราสามารถใช้ชื่อเราค้ำแทนได้ไหม? แล้วถ้าได้ต้องใช้อะไรบ้าง ค่ะ


 

นิติธนกิจ , 2018-09-19 02:54:17

 เงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้คำ้ประกันกรณีสัญญาเกิดแล้ว  หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนผู้คำ้ประกัน ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนคู่สัญญากับไฟแนนซ์ได้ (อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่างวดล่วงหน้า หากธนาคารทำให้) เบื้องต้นแนะนำให้ติดต่อไฟแนนซ์ครับ

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น