นายทุนจ่ายค่ามัดจำซื้อที่ดินไม่ครบตามในสัญญา

สิทธิธาดา , 2018-10-14 04:42:31 fangblackland@gmail.com
สวัสดีครับ ขออนุญาติปรึกษาหน่อยครับ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 คุณพ่อได้ทำสัญญาขายที่ดินให้กับนายหน้า(หรือนายทุน) โดยในสัญญาตกลงที่ราคา30ล้านบาท โดยที่ผู้ซื้อจะเอาที่ดินไปปรับถม เพื่ออัพราคาขายต่อ โดยขอเวลาภายใน2ปี(ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563)โดยที่ฉโนดยังอยู่ที่คุณพ่อ และระบุวางเงินมัดจำในสัญญา10%เป็นเงิน 3ล้านบาท แต่ในวันทำสัญญาผู้ซื้อจ่ายเป็นเช็คมาเพียง4แสนบาท และบอกว่าส่วนมัดจำที่เหลืออีก2ล้าน6แสนบาท ขอจ่ายเดือนพฤษภาคม พ่อก็ยอมเพราะเห็นว่าเป็นคนในละแวกอำเภอ พอถึงเดือนพฤษภาคม ผู้ซื้อขอผลัดเป็นเดือน กรกฏาคม แต่พอถึงเวลากลับผลัดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ รวมแล้ว7เดือนยังได้มัดจำไม่ครบ เหมือนดึงเกมส์รออะไรซักอย่าง
 
เลยขอปรึกษาท่านผู้รู้หน่อยครับว่าทำยังไงได้บ้าง เช่น ขายให้คนอื่นแทนแล้วคืนเงินมัดจำ4แสนไป จะทำได้ไหมครับ รบกวนด้วยครับ


 

นิติธนกิจ , 2018-10-17 09:41:59

 ตามข้อเท็จจริงเบื้องต้น หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายกำหนดให้ผู้จะซื้อต้องวางเงินมัดจำ10%คือ3ล้านบาท  แต่ในวันทำสัญญานั้น ผู้จะซื้อวางเงินมัดจำเพียง 4 แสนบาทไม่ครบตามสัญญา จึงถือได้ว่า ผู้จะซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
         โดยให้ท่านทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ผู้จะซื้อชำระเงินค่ามัดจำส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระผู้จะขายขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและบอกกล่าวริบเงินมัดจำดังกล่าวต่อไป


รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น