อยากทราบเรื่องต่อสัญญาเช่าคอนโด

เบิร์ด , 2019-08-23 10:58:06 access2003ms@hotmail.com
 คือเราเช่าห้องคอนโดมาครบสัญญา 1 ปีแล้ว จนตอนนี้เลยมา 1 เดือนแล้ว เจ้าของห้องเพิ่งจะติดต่อกลับมาเพื่อทำสัญญาฉบับใหม่กับเรา
ทั้งๆที่เราแจ้งไปตั้ง 2 เดือนแล้ว
ว่าจะต่อสัญญาเช่า 
แต่ที่เราสงสัยอยากรู้ว่า

- เราต้องให้เจ้าของห้องเข้าห้องมาไหมในวันทำสัญญา 
- เรามีสิทธิ์ไหมที่จะไม่ให้เจ้าของห้องเข้าห้อง

*** เนื่องจากเรามีทรัพย์สินมีค่าที่เป็นส่วนของเรา จึงไม่อยากให้เข้ามา และที่ผ่านมาเราจ่ายค่าเช่าตรงตลอด ***รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น