ไม่ตรงตามที่คุยจะขอเงินมัดจำคืน

Namida , 2019-11-01 01:46:52 bakanishimintoo@gmail.com
เมื่อปลายเดือน ตุลาคม ได้ไปทำการโอนจองค่ามัดจำ ที่ หอพัก A เป็นจำนวนเงิน2,000฿ เเละได้ตกลงว่า จะย้ายเข้าอยู่ช่วงปลายพ.ย.  หรือต้นธันวา
เหตุเพราะต้องเเจ้งหอที่อยู่ปัจจุบัน ว่าต้องย้ายออกก่อนล่วงหน้า 1 เดือน
จนกระทั่ง 1 พ.ย. ทางหอA โทรมาว่าต้อง
ให้ย้ายเข้าทันที เพราะคนเก่าออกไปแล้ว (?) ซึ่งเราตกลงกันไว้เเล้วตั้งเเต่โอนมัดจำว่า ดิฉันย้ายเข้าได้ช่วงปลายพ.ย. ในกรณีที่เป็นเเบบนี้ ถ้าเราขอมัดจำคืนได้หรือไม่ เพราะหอพักA ไม่ทำตามสัญญาที่เเจ้งไว้ตอนเเรก คือที่เราจ่ายมัดจำห้องคือของธ.ค.ไม่ใช่พ.ย.

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น