ต้องการถอนชื่อออกจาก หจก.ที่ทำร่วมกับเพื่อน

เฉลิมวุฒิ , 2021-01-15 08:23:13 Pattraporn1169@gmail.com
ได้ลงชื่อ ทำ หจก.เกี่ยวกับการขนส่งสิ้นค้าร่วมกับเพื่อน 2 คน แต่แค่ในนาม ไม่เคยได้รับผลตอบแทนหรือปันผลใดๆ และไม่ได้ลงทุนอะไรเลย แค่ใส่ชื่อลงไป สามารถถอนชื่อออกได้มั้ย


 

นิติธนกิจ , 2021-03-16 10:27:17

 การถอนชื่อออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถโอนได้  โดยการทำสัญญาโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกโดยมีพยานรับรองในการโอนหุ้นดังกล่าว 

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น