ทำสัญญาจ่ายเงินมัดจำค่าเช่าคอนโด เจ้าของผิดสัญญาและไม่คืนเงิน

นางสาวอรญา บุตรสาระ , 2022-05-13 09:35:30 oraya1235@gmail.com
 สวัสดีค่ะ ขอปรึกษาหน่อยนะคะ 
พอดีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินมัดจำค่าเช่าคอนโดไป เพื่อที่จะเข้าพักวันที่ 1 พฤษภาคม แต่วันที่ 24 เมษา เอเจ้นโทรมาแจ้งว่าห้องไม่พร้อมเข้าพัก เจ้าของต้องการรีโนเวทห้อง 7 วัน  ก็เลยรอเจ้าของรีโนเวทแต่ห้องรีโนเวทไม่เสร็จสักทีค่ะ ผิดนัดมาแล้ว7 วัน และเอเจ้นแจ้งทางเจ้าของแล้วว่าถ้าผิดนัดต้องคืนเงินและยกเลิกห้อง แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เงินมัดจำคืนเลยค่ะ ควรทำยังไงดีคะ


 

นิติธนกิจ , 2022-05-13 05:33:44

ตามข้อเท็จจริงข้างต้น  เมื่อเจ้าของห้องพักไม่สามารถส่งมอบห้องพักได้ตามสัญญาเช่า จึงถือว่าเจ้าของห้องพักผิดสัญญาเช่า จึงต้องคืนเงินค่ามัดจำให้แก่ผู้เช่า หากเจ้าของห้องพักไม่คืนเงินค่ามัดจำ  ผู้เช่าสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกเงินค่ามัดจำคืนได้ หรือ ผู้เช่าสามารถร้องเรียนเจ้าของห้องพักต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเรียกค่ามัดจำคืนได้    รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น