ที่ดินส.ป.ก.

นางสาวออ , 2024-02-04 09:41:45 piyathida.jrp@gmail.com
 สวัสดีค่ะ ขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะ

"ถ้าที่ดินส.ป.ก.ในตอนแรกเป็นชื่อของคุณยาย  แล้วคุณยายเสีย มรดกจึงตกเป็นของคุณแม่ เนื่องจากลูก ๆ ของคุณยายที่เหลือ ไม่ได้เป็นเกษตรกรมีแต่แม่ของเจ้าของกระทู้คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเกษตรกร  ลูกคนที่เหลือจึงสละสิทธิให้  ซึ่งคุณแม่ก็ได้ทำเรื่องต่าง ๆ จนตอนนี้เป็นชื่อของคุณแม่โดยตรง และได้ไปทำเรื่องขอวัดรางที่เพื่อออกโฉนดแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่เสร็จ  ต่อมาลูกของยายต้องการเขามาทำมาหากิน ปลูกพืชผักในที่แห่งนี้ รวมทั้งสร้างที่อยู่อาศัยด้วย"

ด้วยเหตุนี้จึงมีคำถามดังนี้ค่ะ
   1. ถ้าแม่เรา (เจ้าของที่) ไม่อนุญาตให้เข้ามาดำเนินการได้ ถือว่าเป็นสิทธิของเรา 100% เลยใช่ไหมคะ
   2. ถ้าเกิดแม่เรา อนุญาตให้เข้ามาสร้างที่อยู่อาศัย กันเขตพื้นที่ของเขาเอง ประหนึ่งเป็นที่อีกแปลง แต่ยังเป็นชื่อของแม่ สามารถทำได้โดยไม่ผิดข้อกฎหมายใช่ไหม
   3. จากข้อสอง ถ้าข้อสองสามารถดำเนินการได้ ลูกคุณยายสามารถสร้างที่อยู่อาศัย และทำสวนของตนเองได้ ถ้าเกิดนานวันเข้าไป ที่ตรงนั้นจะเป็นสิทธิของลูกคุณยายไหม จะกลายเป็นว่าที่ดินที่คุณแม่ ปล่อยให้ลูกคุณยายเข้ามาอาศัยได้นั้น จะกลายเป็นของเขาไปเลยหรือไม่

อาจจะสอบถามวกวนมากเกินไป ขออภัยด้วยค่ะ


 

จิดาภา by นิติธนกิจ , 2024-02-09 11:03:44

กรณีที่ดินของคุณแม่ถูกออกเป็นโฉนดที่ดินแล้วตามข้อเท็จจริงข้างต้นแบ่งออกเป็นดังนี้
                ตอบตามข้อ 1 และข้อ 2 กรณีออกโฉนดที่ดินแล้ว  คุณแม่ในฐานะเจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะอนุญาต  หรือไม่อนุญาตให้ลูกๆ ของคุณยายที่เหลือเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินได้  เพราะคุณแม่เจ้าของกระทู้เป็นเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียว
                 กรณีอนุญาตให้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  และให้พวกเขากันเขตพื้นที่ของเขาเอง  และคุณแม่เจ้าของกระทู้ยินยอม  ไม่ได้ว่ากล่าวอะไร  ก็สามารถทำได้
                 ตอบตามข้อ  3  การอนุญาตให้ปลูกบ้านตามข้อ 2  เป็นการให้สิทธิเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น  หากจะเปลี่ยนการครอบครองเพื่อเอาที่ดินเป็นของตนเอง  ไม่เกี่ยวข้องกับคุณแม่แล้ว  ต้องบอก หรือแจ้งให้กับคุณแม่เจ้าของกระทู้ทราบก่อน  สิทธิในการครอบครองปรปักษ์ถึงจะเริ่มนับได้  
 

จิดาภา by นิติธนกิจ , 2024-02-09 03:47:37

กรณีที่ดินของคุณแม่ถูกออกเป็นโฉนดที่ดินแล้วตามข้อเท็จจริงข้างต้นแบ่งออกเป็นดังนี้
                ตอบตามข้อ 1 และข้อ 2 กรณีออกโฉนดที่ดินแล้ว  คุณแม่ในฐานะเจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะอนุญาต  หรือไม่อนุญาตให้ลูกๆ ของคุณยายที่เหลือเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินได้  เพราะคุณแม่เจ้าของกระทู้เป็นเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียว
                 กรณีอนุญาตให้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  และให้พวกเขากันเขตพื้นที่ของเขาเอง  และคุณแม่เจ้าของกระทู้ยินยอม  ไม่ได้ว่ากล่าวอะไร  ก็สามารถทำได้
                 ตอบตามข้อ  3  การอนุญาตให้ปลูกบ้านตามข้อ 2  เป็นการให้สิทธิเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น  หากจะเปลี่ยนการครอบครองเพื่อเอาที่ดินเป็นของตนเอง  ไม่เกี่ยวข้องกับคุณแม่แล้ว  ต้องบอก หรือแจ้งให้กับคุณแม่เจ้าของกระทู้ทราบก่อน  สิทธิในการครอบครองปรปักษ์ถึงจะเริ่มนับได้  

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น